Veiligheid & kwaliteit

Uw en onze veiligheid heeft bij ons altijd prioriteit. Daarom zijn we in het bezit van certificeringen voor veiligheid en hebben we veel kennis van normen. Daarnaast streven we altijd naar hoogwaardig kwalitatieve producten en diensten. Om u als klant houvast te geven kunnen wij dit aantonen met diverse normen en certificeringen.

Veiligheid

ISO 45001

Gpi vindt veiligheid erg belangrijk zowel voor u als voor onze medewerkers. We zijn gecertificeerd volgens ISO 45001, de internationaal erkende norm voor beheersystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk, wat aantoont dat we ons inzetten voor een veilige en gezonde werkplek voor iedereen.

PGS - Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

De PGS-richtlijnen zijn opgesteld voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken en ook voor overheidsinstantie die hier toezicht op houden en vergunningen verstrekken. Wij zijn bekend met de voor ons relevante richtlijnen op opslagtanks voor brandbare en/of chemische vloeistoffen: PGS 29, PGS 30 en PGS 31. Uiteraard kunnen we u op dit gebied adviseren.

Kwaliteit: certificaten en normen

Om onze kwaliteit meetbaar te kunnen maken voldoen we aan de nodige certificaten en werken we volgens meerdere normen en richtlijnen. Zo tonen we aan dat we aan de laatste eisen van onze opdrachtgevers en toezichthouders voldoen en we betrouwbare producten en diensten leveren.

ISO 9001

We zijn in het bezit van het ISO 9001 certificaat, wereldwijd de meest bekende certificering voor kwaliteitsmanagement. 

ISO 14001

Met ISO 14001-certificering onderstrepen we onze ambities als organisatie te voldoen aan de milieuregels.

ISO 45001

Als ISO 45001-gecertificeerd bedrijf zijn we vastbesloten om de hoogste normen voor gezondheid en veiligheid te handhaven en voortdurend te streven naar verbetering.

ASME U1

Voor internationaal gekwalificeerde drukapparatuur zijn we op de hoogte van de normen van de American Society of Mechanical Engineers.

PED module H & H1, NEN-EN 13445, Machinerichtlijn

Met de H en H1 certificering van de Pressure Equipment Directive (PED) waarborgen we de kwaliteit van door ons ontworpen en gebouwde drukapparatuur. Dit zijn vaten met een druk hoger dan 0,5 bar(g). Met de Europese normen op dit gebied, de NEN-EN 13445 hebben we reeds vele jaren ervaring, maar ook AD2000 en ASME zijn bij ons bekend.

Ook kennen we de machinerichtlijn en kunnen we hiervoor een CE-certificaat afgeven mocht dit voorkomen in combinatie met een tank.

ISO 3834-2

We zijn aanvullend gecertificeerd met ISO 3834-2, het hoogst haalbare certificaat voor kwaliteitsborging van smeltlassen van metalen.

NEN-EN 1090

We zijn voor de Europese NEN-EN 1090 gecertificeerd. We mogen met dit certificaat tot en met Executie Klasse III voor dragende rvs constructies bouwen.

NEN-EN 14015,
EN1993-4-2

We hebben kennis van de Europese normen NEN-EN 14015 en EN1993-4-2 voor het ontwerpen en de fabricage van ter plekke gebouwde verticale, cilindrische, bovengrondse, gelaste stalen tanks met vlakke bodem voor de opslag van vloeistoffen bij omgevingstemperatuur en hoger.

Dit kan in combinatie met de PGS 29 en het bouwen van deze vaten onder toezicht van een Notified Body (NoBo).

DIN 4119 Deutsches Institut für Normung

De bouwnorm DIN 4119 wordt toegepast in Duitsland voor vlakbodem tanks. De Duitse markt kunnen we bedienen volgens deze norm. 

In combinatie met andere wetgevingen zoals het Wasserhaushaltsgesetz en Druckgeräterichtlinie (DGRL) kunnen deze tanks ook in samenwerking met de TUV afgenomen worden. 

We zijn door de TUV gecertificeerd als Fachbetrieb volgens het Wasserhaushaltzgesetz.

Kiwa BRL-K756/03

Met het Kiwa productcertificaat BRL-K756/03 voldoen we aan de Kiwa richtijnen voor enkel- en dubbelwandige verticale cilindrische stalen tanks voor bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen tot maximaal 150 m³.

Kiwa biedt wereldwijd service op het gebied van testen, inspectie en certificering om de kwaliteit te verbeteren.

Kiwa BRL-K21051-01

Met dit Kiwa productcertificaat voldoen we aan de richtlijnen voor stalen tanks en opvangbakken.

Kiwa biedt wereldwijd service op het gebied van testen, inspectie en certificering om de kwaliteit te verbeteren.

API 650 & BS-2654

Naast de bovengenoemde nationale, Europese en internationale normen zijn we bekend met de Britse standaard BS-2654 en de Amerikaanse standaard API 650.

ATEX

Wat betreft de explosieveiligheid bij het werken met gevaarlijke stoffen is de Europese ATEX-certificering van belang. Ook hierover beschikken we kennis en adviseren we u graag.

 

ISO = In Nederland aanvaarde internationale norm 
NEN = nationale norm
EN = Europese norm