Tot op detail nauwkeurig en foutloos overleveren is mijn streven.

Erwin de Geus is Lead Engineer van het enthousiaste engineersteam bij Gpi Tanks XL. De afdeling vertaalt de specifieke klantwens naar een gedetailleerde 3D ontwerptekening voor het bouwen van tanks van formaat op locatie.

Erwin werkt inmiddels al heel wat jaren in de tankbouw. Voor Gpi Tanks XL werkte hij zeven jaar bij een collega tankbouwer waar hij naast engineering diverse rollen vervulde van werkvoorbereiding naar in- en verkoop. Daarvoor werkte Erwin bij een producent van industriële schoorstenen als tekenaar, waar hij naast zijn werk in de avonduren in 3 jaar tijd zijn hbo opleiding werktuigbouwkunde wist af te ronden. 

Na een overname bij zijn laatste werkgever besloot Erwin begin 2021 bij Gpi Tanks XL aan de slag te gaan. De uitdaging die Gpi Tanks XL hem bood, de beoogde groei van de club en het multidisciplinair werken in een klein en zeer betrokken team spraken Erwin aan.

Kennis en kwaliteit

Als lead engineer zorg ik er voor dat de kwaliteit in het team hoog is.” vertelt Erwin “Mooie dingen ontwerpen die goed uitvoerbaar zijn. Ik voer in het team met name de controle uit en zorg voor kostenbewaking.” Erwin vindt het belangrijk dat de mensen in zijn team eigen verantwoordelijkheid dragen. “Ik monitor in het engineersteam op planning en kwaliteit.” Erwin houdt de vinger goed aan de pols in het team voor de lopende projecten. De haalbaarheid van de afspraken in tijd en kwaliteit worden zo continue besproken en gemonitord.

Daarnaast vindt Erwin het overbrengen van kennis en ervaring zeer belangrijk. Daarom steekt hij veel tijd in kennisoverdracht voor wat betreft relatiebeheer, communicatie en kwaliteitsbewaking. “Dat begint al bij de vraag: Hoe start je het project op. Ik vind het namelijk belangrijk dat mijn team weet wat de toepassing van de tank is en welke risico’s er bestaan.” zegt Erwin, “de mensen moeten goed op de hoogte zijn van alle facetten van het product. Daarnaast wil ik dat elke afwijking in een procedure en tekening komt vast te liggen en wordt geregistreerd.” Revisiebeheer is een onderwerp waar Erwin zich hard voor maakt binnen Gpi.

Erwin + Sebastiaan

Een perfectionist in hart en nieren

Wat Erwin belangrijk vindt, is dat de Gpi XL tanks aan de allerhoogste kwaliteitseisen voldoen. Dat begint, wat hem betreft, bij de interne processen. Vanaf  het aankoopproces tot de daadwerkelijke bouw van de tank maakt Erwin zich er hard voor om tot op detail informatie vast te leggen. Hij geeft aan: “Registratie is erg belangrijk. Voor bijvoorbeeld transparantie over meerwerk. Maar ook inkoop, planning en kwaliteit valt zo beter vast te leggen. De uitvoerder moet bovendien direct aan de slag kunnen en, in principe, geen vragen meer hebben over de tekeningen.” Erwin onderstreept: “Tot op detail nauwkeurig en foutloos is het streven.”

Daarom zorgt Erwin er met zijn team voor dat de te bouwen tank tot in het kleinste detail is beschreven. 

Multidisciplinair samenwerken

De Lead Engineer is zeer betrokken bij zijn werk bij Gpi Tanks XL. Vooral het multidisciplinaire karakter van het bouwen op locatie van rvs tanks van formaat spreekt hem aan. “Ik ga geregeld met de projectmanagers en onze afdeling sales mee naar de bouwlocatie. Een locatiebezoek in het salestraject draagt bij aan kennisoverdracht en geeft veel relevante informatie voor het gebruik en toepassing van de tank.” De lead engineer geeft aan regelmatig bij de collega’s te checken hoe “zijn” projecten lopen en of alles goed gaat.

Samenwerking is van essentieel belang om ons werk goed uit te voeren. Als we doen wat we beloven, ook intern, is dat zichtbaar in de kwaliteit en betrouwbaarheid van de organisatie” aldus Erwin. “Het team bij Gpi Tanks XL is hecht en allemaal nauw betrokken bij onze projecten. Het is een ambitieuze club met mooie groeidoelen.”

Uw aanvraag eenvoudig online in 3 stappen

Tanks bij ons laten bouwen en laten transporteren of direct bij u op locatie laten produceren? We hebben een eenvoudig stappenplan om u te helpen bij uw aanvraag.